Thông Báo Số 1


Thông Báo Số 1

Của

Ban Vận Động Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Harvey

 

Kính Thưa Quý Đồng Hương,

  • Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần, Quý Vị Hội Đồng Liên Tôn
  • Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí
  • Quý Cộng Đồng, Quý Hội Đoàn, Tổ Chức
  • Quý Cơ Sở Thương Mại và Hội Đồng Hương

 

Để thể hiện được tinh thần lá lành đùm lá rách, một buổi họp khoáng đại mở rộng để trình bày kế hoạch tổ chức và kêu gọi các đoàn thể ghi danh tham gia vào thành phần Ban Tổ Chức Ngày Đi Bộ và Đại Nhạc Hội Cộng Đồng, để gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão Harvey, sẽ được diễn ra lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy này, ngày 9 tháng 9, tại Phòng Sinh Hoạt Việt Mỹ Media, tọa lạc trên đường beach, góc đường 13.

Dự khuyết sẽ thành lập một Ban Tổ Chức gồm nhiều hội đoàn và nhiều thành phần tại nam Cali, để cùng Đồng Tổ Chức, không tổ chức nào trên tổ chức nào. Tất cả chỉ cùng một mục đích chung là thực hiện cuộc gây quỹ cứu trợ các nạn nhân bão lụt Harvey cho được hữu hiệu.

 

Kính mong được sự tham dự của quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị trong Hội Đồng Liên Tôn, quý truyền thông báo chí, quý hội đoàn, quý hội đồng hương, quý chủ nhân các cơ sở thương mại, và quý đồng hương đến tham dự đông đảo.

Chúng tôi xin kêu gọi mọi thành phần cùng tham dự tổ chức. Mọi chi tiết, xin liên lạc về số 714-329-2280.

 

Trân trọng thông báo,

Thay mặt Ban Tổ Chức,

Charlie Nguyễn Mạnh Chí

 

Chi Charlie Nguyen