Thông Báo Số 2


Thông Báo Số 2
Của
Ban Vận Động Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt

Kính Thưa Quý Đồng Hương,Kính thưa

  • Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần, Quý Vị Hội Đồng Liên Tôn
  • Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí
  • Quý Cộng Đồng, Quý Hội Đoàn, Tổ Chức
  • Quý Ca Nghệ Sĩ
  • Quý Cơ Sở Thương Mại và Hội Đồng Hương

Để thể hiện được tinh thần lá lành đùm lá rách, một buổi họp khoáng đại đã được mở rộng ngày 9 tháng 9 vừa qua để trình bày kế hoạch gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão lụt và thành lập Ban Tổ Chức Ngày Đi Bộ và Đại Nhạc Hội Cộng Đồng, vào ngày 15 tháng 10, tại Mile Square Park.

Liền trong ngày, chúng ta đã có nhiều tổ chức và các đoàn thể đã đứng trong danh sách Đồng Tổ Chức dưới danh nghĩa là Ban Vận Động Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt, Committee For Hurricane Relief. Một trương mục đã được thành lập và chi phiếu đóng góp có thể đề Cứu Trợ Bão Lụt hoặc Hurricane Relief và gửi về 14971 Chestnut St. Unit A. Westminster, CA 92683. Xin quý Vị không nên gửi tiền mặt. Quý vị chỉ đóng tiền mặt cho Ban Tổ Chức chỉ khi có biên nhận cung cấp từ Ban Tổ chức.
Buổi họp tới của tổ chức sẽ vào thứ bảy này, ngày 16 tháng 9, lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy này, ngày 16 tháng 9, tại Phòng Sinh Hoạt Việt Mỹ Media, tọa lạc trên đường beach, góc đường 13.

Chúng tôi tiếp tục mong được sự tham dự của quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị trong Hội Đồng Liên Tôn, quý truyền thông báo chí, quý hội đoàn, quý hội đồng hương, quý chủ nhân các cơ sở thương mại, tham dự vào thành phần tổ chức , cố vấn hoặc bảo trợ cho chương trình Ngày Đi Bộ & Đại Nhạc Hội Cứu trợ của người việt tại miền nam California.

Mọi chi tiết, xin liên lạc BTC: số 714-329-2280.

Thay mặt Ban Tổ Chức

Trân trọng Kính Mời,

Charlie Nguyễn Mạnh Chí

Hiện nay chúng tôi đã có được Thành Phần trong Ban Tổ chức:

1. Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ
2. Ủy Ban Chống Cộng Và Tay Sai
3. Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng
2. Hội Thân Hữu Bình Thuận
2. Hội Phát Triển Nghệ Thuật Văn Hóa Việt Nam
4. Tổng Hội Sinh Viên Miền Nam California
5. Việt Nam Quốc Dân Đảng
6. Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam Cali
7. Khối 8406
8. Đoàn Văn nghệ Dân Tộc Lạc Hồng
9. Hội Đền Hùng Hải Ngoại
10. Giới Trẻ Công Giáo
11. Hội Hát Bội & Cổ Nhạc
12. Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam
13. Miss Vietnam Organization

Thành phần yểm trợ gồm các cơ quan Truyền Thông:
1- SBTN & SET 57.4
2- VNA-TV
3- Viet My Media
4- Đài Radio Bolsa
5- Đài Mẹ Việt Nam
6- Loc Tran Entertaiment Radio

Thành Phần Cố Vấn Hiện nay có sự tham dự của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí – PT Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo & Nhân Quyền VN. LS Nguyễn Quốc Lân – Cố Vấn Pháp Lý.

Chúng tôi tiếp tục mong được sự tham gia của mọi thành phần.