Thông Báo Số 3


Thông Báo Số 3
Ban Vận Động Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt

Kính Thưa Quý Đồng Hương,

Ban Tổ Chức Ngày Đi Bộ và Đại Nhạc Hội Cộng Đồng trân trọng kính mời quý
đồng hương tham gia cuộc vận động gây quỹ cứu trợ bão lụt, quý vị có thể cộng
tác bằng cách xin người khác bảo trợ cho mình đi bộ trong ngày 15 tháng 10
tới đây. Đơn xin bảo trợ Đi Bộ đã có sẵn tại Văn Phòng Ngày Đi Bộ, tọa lạc tại
Văn Phòng Ban Tổ Chức – 9141 Bolsa Ave # 310, thành phố Westminster và
nhiều cơ sở thương mại.

Quý vị có thể dùng Phiếu Bảo Trợ để xin:
• Những đồng nghiệp trong các hãng xưởng, thương vụ mình đang làm,
không phân biệt chủng tộc.
• Những người trong đoàn thể hoặc tổ chức mình
• Những người trong gia đình, bạn bè hoặc thân hữu
• Xin chủ hãng hoặc cấp trên của mình Match cho số tiền mình xin được
• Cha Mẹ cũng có thể bảo trợ cho con cái mình hoặc ngược lại

Đây là một nghĩa cử cao đẹp mà chúng ta có thể giúp được các nạn nhân bão
lụt. Chúng ta cũng có thể thể hiện được tiếng nói chung của cộng đồng người
Việt Nam tại miền Nam Cali. Hiện nay đã có hơn 25 đoàn thể đã đứng ra ĐỒNG
TỔ CHỨC cho cuộc gây quỹ chung này. Ngoài ra Ban Tổ Chức còn nhiều thành
phần cố vấn gồm các lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, hoặc các tổ chức trung
ương. Ban tổ chức cũng được sự yểm trợ mạnh mẽ của các cơ quan truyền
thông báo chí. Ban Tổ Chức vẫn tiếp tục mời gọi thêm các tổ chức cùng tham
gia.

Đây là một việc làm mà già trẻ lớn bé, ai cũng có thể đóng góp được. Rất mong
được sự tham gia tích cực của mọi thành phần hầu chúng ta cùng thể hiện
chung được tiếng nói chung của cộng đồng người Việt chúng ta tại Nam Cali.
Mọi chi tiết, xin liên lạc BTC: số 714-905-9688 hoặc 714- 329-2280.

Trân trọng Thông Báo,

Ban Tổ Chức Ngày Đi Bộ & Đại Nhạc Hội Ngoài Trời