Thông Báo Số 4


Thông Báo Số 4
Cuộc Đi Bộ và Đại Nhạc Nhạc Hội Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt
Được Hỗ Trợ Rộng Rãi Trong Cộng Đồng

Kế hoạch tổ chức cuộc đi bộ và đại nhạc hội gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão lụt
đang được sự hỗ trợ rộng rãi trong cộng đồng. Cuộc đi bộ sẽ được tổ chức tại Khu
Thị Chính Thành Phố Westminster vào ngày Chủ Nhật, 15 tháng 10, từ 8 giờ sáng
đến 4 giờ chiều. Cuộc đi bộ khởi hành lúc 8 giờ sáng trong khu tòa thị chính và
kéo dài khoảng 4 miles hay 10 cây số. Sau cuộc đi bộ sẽ là cuộc đại nhạc hội
ngoài trời do nhiều nghệ sĩ tên tuổi tham gia trình diễn miễn phí.

Thành Phố Westminster, với sự vận động của Thị Trưởng Tạ Đức Trí, đã đồng ý
bảo trợ cuộc đi bộ. Quyết định này đã mở đường cho nhiều điều kiện dễ dàng để
tổ chức cuộc đi bộ tại Khu Thị Chính Thành Phố trong thời gian gấp rút. Thành
Phố Westminster cũng sẽ tiếp tay phổ biến kế hoạch gây quỹ đến với các cơ quan
truyền thông dòng chính tại địa phương.

Cả hai cộng đồng người Việt tại Miền Nam California, Cộng Đồng Người Việt
Quốc Gia Miền Nam California và Cộng Đồng Việt Nam Nam California, đã
tuyên bố hỗ trợ và tham gia vận động cho cuộc đi bộ. Trên 25 hội đoàn đã đồng ý
tham gia cuộc đi bộ, trong đó có Cộng Đồng Công Giáo Giáo Phận Orange, Ban
Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Miền Nam California,
Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ, Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, Tổng
Hội Sinh Viên Miền Nam California, Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống
Việt Nam, v..v..

Hầu hết các cơ quan truyền thông Việt Ngữ tại Quận Cam cũng đã đồng ý hỗ trợ
cuộc đi bộ, trong đó có các nhật báo Người Việt, Viễn Đông, Việt Báo, Saigon
Times và Viet Mỹ Magazine, các đài phát thanh Radio Bolsa, VNCR, Little
Saigon Radio, Mẹ Việt Nam, và các đài truyền hình VNA, Việt Phố, SET, SBTN
và KVLA.

Phiếu Ghi Danh Đi Bộ đang được phổ biến trên lưới điện toán của Ban Tổ Chức ở
địa chỉ www.cuutrobaolut.org và tại nhiều địa điểm khác trong cộng đồng cũng
như qua các hệ thống liên lạc trên lưới điện toán. Đồng hương có thể dùng những
phiếu ghi danh này để quyên góp tiền bảo trợ cho khoảng đường đi bộ từ những
người thân, bạn bè, cùng sở, v..v.

Quí đồng hương muốn tham gia cuộc đi bộ xin liên lạc về văn phòng Ban Tổ
Chức ở địa chỉ 9141 Bolsa Ave., Suite 301, Westminster, CA 92683, trong Khu
Ngân Hàng Cathay Bank, hay gọi điện thoại số (714) 905-9688, 329-2280 hay
642-9590. Chi phiếu xin đề Cứu Trợ Bão Lụt hay Hurricane Relief và gởi về
địa chỉ này.

Ban Tổ Chức hiện đang kêu gọi sự trợ giúp của các cá nhân đoàn thể hay cơ sở
thương mại tham gia tổ chức kế hoạch gây quỹ cứu trợ này. Ban Tổ Chức họp
hằng tuần vào ngày thứ năm tối, lúc 7 giờ tại địa điểm văn phòng ban tổ chức.