Thông Báo Số 5


Thông Báo Số 5

Phiếu Bảo Trợ Đi Bộ Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Đang Được Phân Phối Rộng Rãi Trong Cộng Đồng

Phiếu Bảo Trợ Đi Bộ đang được phân phối rộng rãi để chuẩn bị cho cuộc đi bộ gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão lụt vào ngày Chủ Nhật, 15 tháng 10 tại Khu Thị Chính Thành Phố Westminster. Sau cuộc đi bộ sẽ là buổi đại nhạc hội ngoài trời do nhiều ca sĩ trình diễn.

Với sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông, cả bốn tờ nhật báo Viễn Đông, Việt Báo, Người Việt và Việt Mỹ sẽ đồng lọat in mẫu phiếu bảo trợ trong số báo ra ngày thứ bảy, 30 tháng 9. Xin quí đọc giả hãy tìm mua các báo trên đây trong số báo ra trong ngày này để cắt phiếu bảo trợ và xử dụng cho ngày đi bộ. Phiếu Bảo Trợ có thể được photocopy hay in ra nhiều bản để phân phối đến nhiều người khác. Hệ Thống Chơ Đà Lạt cũng đã đồng ý làm địa điểm phân phối phiếu bảo trợ. Quý đồng hương đi chợ hay có thể đến địa điểm của các chợ Đà Lạt ở góc đường Euclid và Garden Grove, Chợ Green trên đường Magnolia gần góc đường Edinger, Chợ Á Đông trên đường Bolsa bên kia khu Phước Lộc Thọ.

Quý vị cũng thể nhận phiếu bảo trợ tại trụ sở các đài phát thanh như Radio Bolsa, trên đường Brookhurst phía nam đường McFadden, Đài VNCR trên đường Edinger ở góc đường Brookhurst, Đài Little Saigon Radio trên đường Beach gần đường Trask.

Phiếu Bảo Trợ cũng có thể được in ra từ trên trang lưới điện toán của Ban Tổ Chức ở www.cuutrobaolut.org hay phân phối tại Văn Phòng Ban Tổ Chức ở địa chỉ 9141 Bolsa Ave., Suite 301, Westminster, trong khu Ngân Hàng Cathay Bank và gần góc đường Magnolia. Mẫu phiếu bảo trợ cũng đang được phân phối qua email trong hệ thống liên lạc của các đoàn thể như các trung tâm Việt Ngữ, các gia đình Phật Tử, các đoàn thể trong cộng đồng.

Trung Tâm Công Giáo Giáo Phận Orange đã ra thông cáo trên tờ Hiệp Thông kêu gọi các tín hữu Công Giáo tiếp tay hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ nạn nhân bão lụt hay thiên tai, trong đó có cuộc đi bộ và đại nhạc hội vào ngày 15 tháng 10 sắp tới. Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ cũng đã ra thông cáo kêu gọi các trung tâm Việt Ngữ trên toàn Miền Nam California, hãy tiếp tay vận động cho cuộc đi bộ gây quỹ cứu trợ này.

Ban Tổ Chức xin kêu gọi quý đồng hương từ mọi thành phần, tổ chức hay đoàn thể hãy tích cực tham gia cuộc đi bộ gây quỹ cứu trợ này để nói lên lòng biết ơn của cộng đồng Việt Nam, từ khắp nơi, đối với đất nước và người dân Hoa Kỳ đã cưu mang người cộng đồng tỵ nạn Việt Nam từ hơn 40 năm qua.

Quý đồng hương muốn tham gia cuộc đi bộ xin liên lạc về văn phòng Ban Tổ Chức ở địa chỉ nêu trên hay gọi điện thoại số (714) 905-9688, 329-2280 hay 642-9590. Chi phiếu xin đề Cứu Trợ Bão Lụt hay Hurricane Relief và gởi về văn phòng Ban Tổ Chức.

Ban Tổ Chức hiện đang kêu gọi sự trợ giúp của các cá nhân đoàn thể hay cơ sở thương mại tham gia tổ chức kế hoạch gây quỹ cứu trợ này. Ban Tổ Chức họp hằng tuần vào mỗi tối thứ năm, lúc 7 giờ tại địa điểm văn phòng.